# 1115

منابع آزمون، آزمون آزمایشی، کارشناسی ارشد فرماندهی مدیریت انتظامی کد 1151

منابع آزمون، آزمون آزمایشی، کارشناسی ارشد فرماندهی مدیریت انتظامی کد 1151     برای مشاهده اطلاعات بروز در رابطه با منابع آزمون این ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 18 بازدید

منابع آزمون، آزمون آزمایشی، دروس امتحانی کارشناسی ارشد اطلاعات استراتژیک کد 1155

منابع آزمون، آزمون آزمایشی، دروس امتحانی کارشناسی ارشد اطلاعات استراتژیک کد 1155   برای مشاهده اطلاعات بروز در رابطه با منابع آزمون ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 18 بازدید