# کارشناسی_ارشد،_ارشد،_کارش،_آزمون،_ارشد،_دکتری،_کار

دکتری سراسری مجموعه زیست شناسی –فیزیولوژی جانوری

دکتری سراسری مجموعه زیست شناسی –فیزیولوژی جانوری شانس قبولی خود را با بسته‌های آموزشی سنجش تکمیلی امیرکبیر افزایش دهید. سنجش تکمیلی امیرکبیر، ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 16 بازدید

دکتری سراسری رشته علوم دریایی و اقیانوسی(فیزیک دریا)

دکتری سراسری رشته علوم دریایی و اقیانوسی(فیزیک دریا) شانس قبولی خود را با بسته‌های آموزشی سنجش تکمیلی امیرکبیر افزایش دهید. سنجش تکمیلی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 15 بازدید

منابع آزمون دکتری سراسری رشته مجموعه جنگل داری - جنگل‌داری و علوم جنگل

منابع آزمون دکتری سراسری رشتهمجموعه جنگل داری - جنگل‌داری و علوم جنگل سنجش تکمیلی امیرکبیر بسته آموزشی زیر را در سراسر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 14 بازدید

منابع آزمون دکتری آزاد رشته علوم باغبانی- گیاهان دارویی،ادویه ای و نوشابه ای

منابع آزمون دکتری آزاد رشتهعلوم باغبانی- گیاهان دارویی،ادویه ای و نوشابه ای سنجش تکمیلی امیرکبیر بسته آموزشی زیر را در سراسر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 16 بازدید

منابع آزمون ارشد سراسری مجموعه الهیات و معارف اسلامی – فلسفه و کلام اسلامی

منابع آزمون ارشد سراسری مجموعه الهیات و معارف اسلامی – فلسفه و کلام اسلامی سنجش تکمیلی امیرکبیر بسته آموزشی زیر را ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 14 بازدید