# ک،_سنجش_تکم،_سنجش_تکمیلی،_منابع_آزمون_کارشناسی_ارش

کارشناسی ارشد آزاد رشته علوم دریایی و اقیانوسی(فیزیک دریا)

کارشناسی ارشد آزاد رشته علوم دریایی و اقیانوسی(فیزیک دریا) شانس قبولی خود را با بسته‌های آموزشی سنجش تکمیلی امیرکبیر افزایش دهید. سنجش ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 15 بازدید

کارشناسی ارشد رشته علوم دریایی و اقیانوسی(فیزیک دریا)

کارشناسی ارشد رشته علوم دریایی و اقیانوسی(فیزیک دریا) شانس قبولی خود را با بسته‌های آموزشی سنجش تکمیلی امیرکبیر افزایش دهید. سنجش تکمیلی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 15 بازدید