# آزمون،_منابع_دکتری،_آزمون_آزمایشی،_ارشد،_آزم،_سنجش

منابع آزمون دکتری آزاد رشته میکروبیولوژی دامپزشکی

منابع آزمون دکتری آزاد رشتهمیکروبیولوژی دامپزشکی سنجش تکمیلی امیرکبیر بسته آموزشی زیر را در سراسر کشور ارائه می نماید. بسته آموزشی دکتری ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 16 بازدید

منابع آزمون دکتری سراسری رشته علوم و صنایع غذایی - میکرو بیولوژی مواد غذایی

منابع آزمون دکتری سراسری رشتهعلوم و صنایع غذایی - میکرو بیولوژی مواد غذایی سنجش تکمیلی امیرکبیر بسته آموزشی زیر را در ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 14 بازدید

منابع آزمون ارشد سراسری رشته مجموعه برنامه ریزی شهری، منطقه‌ای و مدیریت شهری:

منابع آزمون ارشد سراسری رشته مجموعه برنامه ریزی شهری، منطقه‌ای و مدیریت شهری: سنجش تکمیلی امیرکبیر بسته آموزشی زیر را در ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 14 بازدید